Ostoskori
Korisi on tyhjä!

EU Tietosuoja (GDPR)

Muuta ja selaa asetuksia

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus eli General Data Protection Regulation (GDPR)

Nämä koskee Sekamanin kaikkia sivustoja jossa on mahdollisesti henkilötietoja.
Sekaman.com, Actionkamerakauppa.fi, SJCAM-Suomi.com, forum.sekaman.com ja kauppa.sekaman.com. 

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus ”General Data Protection Regulation”, GDPR, astuu voimaan 25.5. Asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle aiempaa tarkemmat vaatimukset. Muutos koskee kaikkia aloja ja organisaatioita, jotka käsittelevät asiakkaiden tai työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja.
 
Uusi tietosuoja-asetus vaatii asiakkailta luvan siihen, että saamme säilyttää heidän henkilötietojaan järjestelmässämme. Tämä tarkoittaa sitä, että tallennamme heistä samat tiedot kuin tähänkin mennessä. Näihin kuuluvat puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi sekä osoitteet toimitusta, laskutusta ja sähköpostien lähettämistä varten. Nämä yhteystiedot mahdollistavat sen, että voimme palvella asiakkaitamme myynti-, reklamaatio-, reskontra- ja tuotetukiasioissa.
 
Jos olette yksityinen elinkeinonharjoittaja, kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat henkilötietoja. Jos teillä on loppuasiakkaita, jotka eivät halua tietojaan kirjattavan tilaukseen, teidän tulee ilmoittaa tästä tuotteiden tilaamisen yhteydessä.
 
Tietosuoja-asetus vaatii, että teidän tulee joko hyväksyä tai kieltää henkilötietojen käsittely. Jos kaikki on OK, niin ei tarvitse tehdä mitään.
Ja jatkamalla sivustolla, hyväksyt ehdot. Jos haluat että asiakastietosi poistetaan järjestelmästä, ilmoitathan siitä meille sähköpostilla (posti@sekaman.com)
Olemme velvollisia poistamaan järjestelmästä asiakkaat, jotka joko kieltävät tietojen tallentamisen.

 

Tallennettu data.
 

Mitä Henkilötietoja keräämme ja käsittelemme sekä miksi keräämme sitä?
Rekisteriin tallentuu automaattisesti henkilön antamat tiedot oston yhteydessä. Tai jos olet tilannut uutiskirjeen. Tai olet kirjautunut asiakkaaksi verkkokauppaan.
Rekisteriin tallentuu yhteystiedot eli nimi, osoite ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero. (eli siis vain annetut tiedot)
Nämä rekisterin tiedot mahdollistavat sen, että voimme palvella asiakkaitamme myynti-, reklamaatio-, reskontra- ja tuotetukiasioissa.
Tietoja ei anneta tai myydä ulkopuolisille / kolmansille osapuolille ikinä.

 

Käsittelemmekö sitä nykyisten henkilötietolain mukaisesti?
Rekisteriä käsitellään nykyisten säädösten mukaisesti
Ja tieto on tallennettu suojatulle serverille.

 

Kuka vastaa rekisteristä ja niiden ylläpidosta?
Rekisteristä vastaa ja sitä ylläpitää Sekaman.
Tarkemmat yhteystiedot: www.sekaman.com - Seppo Kainulainen - posti@sekaman.com - 0443177422

 

Henkilötietojen säilytysaika ja poisto
Kun Sekaman ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Sekamanin tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

Jos haluat että mahdolliset henkilötietosi poistetaan meidän järjestelmästä.
Ilmoitathan siitä meille > posti@sekaman.com - 0443177422

 

Tietosuojaseloste / Integritetspolicy

EU:n GDPR mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 24.5.2018 ja voimassa 25.5.2018 lähtien.
 
1. Yleistä
Rekisterinpitäjä
Sekaman 2503554-1
Kotamäenkaari 53
41440, Ruuhimäki
 
Jäljempänä Sekaman tai palvelu.
 
Rekisteriä hoitava taho
Sekaman
Seppo Kainulainen
posti@sekaman.com, +358 (0) 44 3177422.
 
Rekisterin nimi
Sekaman-asiakasrekisteri
 

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseksi ja tarkoituksena on Sekamanin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tilausten käsittely ja arkistointi, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastoimiseen. Markkinointikieltoa sovelletaan automaattisesti mikäli tilaajana on yksityishenkilö ja häneltä ei ole saatu erillistä lupaa markkinointia varten.
 
Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999 8 §:ään.
 
 

OIKEUSPERUSTE ja ESIMERKKI KÄSITTELYTOIMISTA

 
 
Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet
Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.
 
 
Lakisääteinen velvoite 
Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.
 
 
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut 
Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.
 
 
Suostumus
Tilatessasi yksityishenkilönä tuotteen tai uutiskirjeen sivuiltamme, käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Pyydämme suostumuksesi suoramarkkinointiin tietojen keräämisen yhteydessä.
 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja Sekamanin asiakkaista ja näiden tekemistä lähetyksistä.
 

Henkilötietoja voidaan käyttää

 • lähetyksen vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta ilmoittamiseksi perilletoimitusta tai noutoa varten
 • lähettäjälle lähetyksen luovuttamisesta ilmoittamiseksi
 • kuljetusyhtiön työntekijöille prosessin ohjausta varten
 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • suoramarkkinointi, henkilöasiakkailla on aina oletuksena suoramarkkinointikielto ellei tästä erikseen asiakkaalta saada hyväksyntää
 • reklamointiin liittyvissä asioissa
 • laskutukseen
 • luottotietojen tarkistamiseksi ja perintätoimia varten
EMME suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen
päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.
 
Sekaman EI käsittele asiakkaiden rekistereiden tietoja muuhun tarkoitukseen kun asiakaspalveluun ja asiakkaan tilaaman palvelun loppuunviemisen varmistamiseksi ellei tästä erikseen ole kirjallista hyväksyntää rekisterin pitäjältä.
 
Sekaman EI käsittele henkilötunnuksia sivuillamme, osa kuljetusyhtiöistä voi tämän vaatia tai pyytää mahdollisia vienti- ja tuontiselvityksiä varten EU:n ulkopuoleisissa lähetyksissä ja tai kun asiakas kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi.
 
Maksutavan lisäksi Sekaman EI tallenna asiakkaan pankki- tai luottokorttitietoja. Jos asiakas suorittaa maksun suoraan Sekamanin pankkitilille, näkyvät maksajan tiedot pankkilain vaativin säännösten mukaan.
 

3. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. 
 
Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.
 
Lisäksi voimme kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 
 • Käyttäjätunnus
 • Osoitekortti ja rahtikirja
 • Rahtikirjanumero, joka ovat yhdistettävissä lähetykseen ja seurantaan
 • toimitustapahtuman luovutusajankohta, lähetysaika sekä muut tapahtumat. Sekaman ei tallenna lähetyksen kuittaustietoja järjestelmäänsä, mutta nämä säilyvät kuljetusyhtiöillä. Seurattavista lähetyksistä myös allekirjoitus ja kuva tästä säilyvät kuljetusyhtiön tiedoissa
 • valitun noutopisteen ID ja tunnistetiedot tallennetaan palvelun kehittämiseksi ja seurannan parantamiseksi
 • lähettäjän ja vastaanottajan tyyppi: yritys vai yksityinen
 • maksutapa ja laskutustiedot
 
 

4. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.
 
Henkilötietoja käsittelevät tilauksesta riippuen käytettävät kuljetusyhtiöt, maksupalveluoperaattori ja lisäksi maksutietoja prosessoivat kaikki ne maksutapojen tarjoajat, jotka Sekaman on valinnut maksupalvelu tarjontaansa lähetystä maksaessa.
Kuljetusyhtiöt käsittelevät tietoja postilain, tiekuljetussopimuslain, henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren sähköisen viestinnän sääntelyn ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella ja henkilön suostumuksella, toimeksiannon taikka asiakassuhteen perusteella.
Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.
 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja tai mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
 
Henkilötietojen käsittelijän tulee omatoimisesti informoida asiakastaan (vastaanottajaa) siitä mihin hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään. Sekaman EI käsittele asiakkaiden rekistereiden tietoja muuhun tarkoitukseen kuin asiakaspalveluun ja asiakkaan tilaaman palvelun loppuunviemisen varmistamiseksi ellei tästä erikseen ole kirjallista hyväksyntää rekisterin pitäjältä.
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ja lähetyksen tietoja siirretään ja luovutetaan EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle mikäli tilaus tehdään EU:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelta ja/tai kuljetusyhtiönä toimii FedEx tai UPS palvelu.
 
Kaikkia kuljetusyhtiöitä ja heidän käyttämiä alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus siitä, mitä tietoja he ovat asiakkaasta saaneet lähetyksen perille toimittamisen varmistamiseksi.
 
Vastaanottaja saa kaikki lähetyksen tiedot osoitekortin sekä mahdollisen tilausvahvistuksen kautta lukuunottamatta lähetyksen hintatietoja.
 

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
 
Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
 
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä.
 
Tietojasi säilytetään myös palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.
 
Käytämme myös SSL-suojausta sivuillamme
 
SSL-suojaus salaa tietokoneesi ja internetsivun palvelimen välisen liikenteen sisällön ja auttaa sivuston aitouden varmistamisessa.
 

Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.
 
Henkilötiedot voidaan poistaa kirjallisen pyynnön perusteella mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden päätyttyä. 
 
Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.
 

6. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Huomioithan että mikäli ette hyväksy henkilötietojesi käsittelyä niin ette todennäköisesti pysty tilausta tekemään seka lähetyksiä luomaan oikeellisesti ja me emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.
 

7. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.
 
Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.
 
Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.
 

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). Jotta henkilötietojen käsittelijä pääsee helposti tarkastamaan tallennetut tiedot, varmistamaan ja seuraamaan lähetystietoja, tulostamaan kuitin sekä lähetysasiakirjat, rekisteröidään tämä palveluumme automaattisesti.
 
Tiedon korjaaminen
Rekisteriä hoitava taho korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteriä hoitava taho voi myös itse oikaista asiakkaan tietoja mikäli tämä on oleellista tilauksen kannalta.
 
Korjaamisvaatimukset tulee tehdä sähköpostitse (katso rekisteriä hoitava taho) tai aloite ->  yhteydenottolomakkeen avulla >
 
Mikäli asiakkaalla on tarve korjata jo liikkeelle lähteneen lähetyksen tietoja sovelletaan korjauksissa kuljetusyhtiöiden palvelumuutoksia jotka ovat maksullisia palveluita. Korjaus pyynnön on tultava lähettäjältä jonka kanssa toimitussopimus on solmittu.
 

9. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsaadännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.
 

10. Ohjeistukset ja linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Sekaman pyrkii ohjeistamaan asiakkaitaan eri tilanteissa parhaansa mukaisesti, huomioithan että kuljetusyhtiöiden palvelut saattavat muuttua ja esimerkiksi ulkomaanlähetyksissä saattaa tulla kansallisia muutoksia. Pyrimme pitämään tietomme ajantasalla parhaamme mukaan mutta ohjeistukset kannattaa varmistaa viralliselta taholta ennen näiden noudattamista. Sekaman sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkit ovat sitä varten että asiakkaamme pystyisivät löytämään tarvitsemaansa tietoa lähettämiseen liittyvissä asioissa helpommin, Sekaman ei valvo kyseisiä sivustoja ja suosittelemme että tutustut aina kyseisen yrityksen tieto- ja yksityissuojakäytäntöihin ennen kuin luovutat mitään henkilötietojasti.
 

HUOM: Käyttämällä palveluamme hyväksyt yllämainitut ehdot.